Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης και πώλησης

Σε αυτή τη σελίδα (μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ) και την Πολιτική Cookies και σε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα  αναφέρονται σε αυτά θα βρείτε :

πληροφορίες για εμάς τους όρους χρήση (οι «Όροι Χρήσης»), σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας https://oebesa.gr / (η «Ιστοσελίδα») και τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις, υπό τις οποίες σας πωλούμε οποιοδήποτε  από τα προϊόντα (τα «Προϊόντα») που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας («Όροι Πώλησης»).


Παρακαλούμε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης και τους Όρους Πώλησης (από κοινού οι "Όροι") προσεκτικά, πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ή να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν. Θα πρέπει να κρατήσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων για μελλοντική αναφορά. Κάντε κλικ εδώ για να τους εκτυπώσετε ή να τους κατεβάσετε. Θα κρατήσουμε αντίγραφο για κάθε παραγγελία προϊόντος ("Παραγγελίες") που τυχόν κάνετε.


Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας μας, δηλώνετε, ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του δικτυακού τόπου μας.


Οι Όροι Πώλησης θα εφαρμόζονται σε κάθε μεταξύ μας σύμβαση για την πώληση των προϊόντων μας («Συμβόλαιο»). Πριν από κάθε παραγγελία, θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με τους Όρους Πώλησης. Σε περίπτωση άρνησης, δεν θα μπορέσετε να παραγγείλετε προϊόντα από την Ιστοσελίδα μας.


1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


Η Ιστοσελίδα διαχειρίζεται από την OEBE HUBER S.A., μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Eλλάδα με αριθμό εταιρείας ………. . Η έδρα μας είναι 5ο χιλιομ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου ΤΚ 54628, θεσσαλονίκη. Κύρια διεύθυνση των συναλλαγών μας είναι η παραπάνω διεύθυνση.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παράπονα ή σχόλια για την Ιστοσελίδα μας ή τα προϊόντα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

στο info@oebesa.gr   ή μέσω του κέντρου επικοινωνίας μας  2310 752 550

Ο ΑΦΜ μας είναι 095057051

Οι αναφορές σε "εμείς", "εμάς", "δικό μας" και "OEBE HUBER S.A." σε αυτούς τους Όρους αναφέρονται στην OEBE HUBER S.A..


2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ

Τα υλικά που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και μόνο και δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι ή αποτελούν νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλών και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή  δήλωση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας είναι ακριβές, πλήρες ή επικαιροποιημένο.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα μας και, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για απώλεια ή ζημία (είτε άμεση είτε έμμεση) που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στην Ιστοσελίδα μας χωρίς προειδοποίηση (βλέπε παρακάτω). Δεν έχουμε καμία ευθύνη, αν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας.

Είστε, επίσης, υπεύθυνοι να διασφαλίσετε, ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους Όρους Χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας, σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις πολιτικές που περιέχονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας.


ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Κάθε φορά που κάνετε χρήση ενός χαρακτηριστικού που σας επιτρέπει να ανεβάσετε περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας, ή να έρθετε σε επαφή με άλλους χρήστες αυτής, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας. Επιβεβαιώνετε, ότι κάθε τέτοια συμμετοχή πράγματι συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα, και ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά υποστούμε, ως αποτέλεσμα αυτής της εσφαλμένης αυτής επιβεβαίωσης.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετε στην Ιστοσελίδα μας, θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιωτικό. Διατηρείτε όλα τα ιδιοκτησιακά σας δικαιώματα  στο περιεχόμενό σας, αλλά, όταν φορτώνετε ή δημοσιεύετε περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας, μας χορηγείτε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, ατελή, μεταβιβάσιμη, υπο-εξουσιοδοτημένη άδεια, για τη διάρκεια της προστασίας οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το περιεχόμενο, να χρησιμοποιήσουμε, αναπαραγάγουμε, διανείμουμε, τροποποιήσουμε και να προβάλλουμε αυτό το περιεχόμενο σε οποιοδήποτε μέσο και σε συνδυασμό με (ή για την προώθηση της) Ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Επίσης χορηγείτε την άδεια σε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας να χρησιμοποιούν το περιεχόμενό σας για τους δικούς τους σκοπούς.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι κάποιο  περιεχόμενο που δημοσιεύθηκε ή ανέβηκε από εσάς στην Ιστοσελίδα μας, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του, ή του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του δικτυακού μας τόπου. Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε δημοσίευση κάνετε στην Ιστοσελίδα μας, αν λάβουμε γνώση της δημοσίευσης αυτής και κατά την γνώμη μας η δημοσίευσή σας  δεν είναι σύμφωνη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας. Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στην Ιστοσελίδα μας, δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.


Ο ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΣ

Εάν επιλέξετε, ή σας παρασχεθεί κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, ως μέρος της διαδικασίας ασφαλείας, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές. Δεν πρέπει να τα μεταβιβάζετε σε οποιονδήποτε τρίτο.

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή  κωδικό πρόσβασης, ο οποίος είτε έχει επιλεγεί από εσάς  είτε έχει χορηγηθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας, έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης.

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, χρησιμοποιώντας την Σελίδα Υποστήριξης στην Σελίδα Υποστήριξης.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Είμαστε ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος της άδειας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα μας, και στα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτή. Τα έργα αυτά προστατεύονται από τη νομοθεσία και τις συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο, και να κατεβάσετε αποσπάσματα, από οποιαδήποτε σελίδα (ες) από την Ιστοσελίδα μας για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να επιστήσει την προσοχή των άλλων μέσα στον οργανισμό σας στο υλικό που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα μας.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε τα πραγματικά ή ψηφιακά αντίγραφα από οποιοδήποτε υλικό έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες εικόνας ή ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά χωριστά από το συνοδευτικό τους κείμενο.

Η κατάσταση μας (και των τυχόν αναγνωρισμένων συμβαλλομένων) όπως οι συντάκτες του υλικού στην Ιστοσελίδα μας θα πρέπει πάντα να αναγνωρίζονται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος από τα υλικά στην Ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να έχετε σχετική άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας μας, κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, θα παύσει αμέσως το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, και θα πρέπει, κατά την κρίση μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τα αντίγραφα των υλικών που έχετε κάνει.


Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε την Ιστοσελίδα μας τακτικά, και μπορούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενό του οποιαδήποτε στιγμή. Αν παραστεί ανάγκη, μπορεί να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, ή να την "κλείσουμε" επ’ αόριστον. Οποιοδήποτε από το υλικό στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να είναι παρωχημένο σε μια δεδομένη στιγμή, και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε το εν λόγω υλικό. Δεν εγγυόμαστε, ότι η Ιστοσελίδα μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτής, είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις.


Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Το υλικό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, ή προϋποθέσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, και τρίτοι που συνδέονται με εμάς αποποιούμεθα ρητά:

Όλων των προϋποθέσεων, εγγυήσεων και άλλων όρων που διαφορετικά θα μπορούσαν να προβλέπονται από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή την δικαιοσύνη.

Οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του δικτυακού μας τόπου, οποιασδήποτε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτόν και κάθε υλικού που δημοσιεύεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να αποτελεί περιοριστική απαρίθμηση, καμίας ευθύνης για:

  • απώλεια εισοδήματος ή εσόδων
  • απώλεια εργασίας 
  • απώλεια κερδών ή συμβάσεων
  • απώλεια των προσδοκώμενων κερδών
  • απώλεια δεδομένων
  • απώλεια υπεραξίας
  • σπατάλη διαχείρισης ή χρόνου εργασίας και

οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους, με όποιο τρόπο και αν προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση της σύμβασης ή άλλως, ακόμη και αν ήταν προβλεπτή,

υπό την προϋπόθεση, ότι ο όρος αυτός δεν εμποδίζει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία σε ενσώματα αγαθά σας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν αποκλείονται από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από δική μας αμέλεια, ούτε την ευθύνη μας για απάτη ή δόλια παραπλάνηση, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κανείς από αυτούς τους Όρους Χρήσης επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με την εν λόγω επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.


ΙΟΙ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της Ιστοσελίδας μας, εισαγάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, σκουλήκια, ‘’βόμβες’’ λογικής ή άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, στον οποίο βρίσκεται αποθηκευμένη ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να επιτίθεστε στην Ιστοσελίδα μας μέσω επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών ή κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών.

Με την παραβίαση της διάταξης αυτής, διαπράττετε ποινικό αδίκημα. Μπορούμε να αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής τάξης και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, θα παύσει αμέσως.

Δεν εγγυόμαστε, ότι η Ιστοσελίδα μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς. Είστε υπεύθυνοι για την κατάλληλη ρύθμιση της τεχνολογίας πληροφοριών, των προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πλατφόρμας, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μία επίθεση κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών, από ιούς ή άλλα τεχνολογικά επιβλαβή υλικά που μπορεί να προσβάλλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό και οφείλονται στη χρήση της Ιστοσελίδας μας από μέρους σας ή στη λήψη από εσάς του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτήν, ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική σελίδα μας, αρκεί να το κάνετε με έναν τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει ή εκμεταλλεύεται την φήμη μας. Δεν πρέπει να αποκτάτε σύνδεση με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπονοείται οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, έγκριση ή υποστήριξη από την πλευρά μας, εκεί που δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο, ο οποίος δεν σας ανήκει.

Η Ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει να πλαισιώνεται σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία, ούτε μπορείτε να σας δημιουργήσετε σύνδεση με οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας, εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Η ιστοσελίδα με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να συμμορφώνεται σε όλες τις απόψεις με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στο Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μας.

Εάν θέλετε να κάνετε χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας, διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο: service@oebesa.gr

Όπου η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πηγές που παρέχονται από τρίτους, αυτές οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για πληροφορικούς λόγους. Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων ή πηγών και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δύναται να προκύψει από τη χρήση τους από μέρους σας. Κατά την πρόσβασή σας σε έναν διαδικτυακό τόπο μέσω της  Ιστοσελίδας μας σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους όρους των πολιτικών χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίζετε την συμμόρφωση με αυτούς και να καθορίζετε τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών σας.


ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Εσείς και εμείς συμφωνούμε την υπαγωγή μας στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, πράγμα που σημαίνει, ότι μπορείτε να εγείρετε αγωγή να επιβάλετε το δικαίωμά σας για προστασία ως καταναλωτής σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης στην Ελλάδα ή στη χώρα της ΕΕ, στην οποία ζείτε.


ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, με την τροποποίηση αυτής της σελίδας. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό, προκειμένου να λαμβάνετε γνώση των γενομένων αλλαγών, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν αλλού στην Ιστοσελίδα μας.


ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΑΣ

Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχία σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


3. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Πώλησης ισχύουν για κάθε σύμβαση που συνάπτετε μαζί μας σχετικά με την πώληση προϊόντων. Πριν από κάθε παραγγελία, θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με τους όρους πώλησης. Αν αρνηθείτε να τους αποδεχθείτε, δεν θα είστε σε θέση να παραγγείλετε προϊόντα από την Ιστοσελίδα μας.

Τροποποιούμε αυτούς τους Όρους Πώλησης από καιρό σε καιρό, όπως ορίζεται κατωτέρω (υπό τον υπότιτλο "Αλλαγές στους όρους" στην ενότητα με τίτλο "Γενικά"). Κάθε φορά που θέλετε να παραγγείλετε προϊόντα, παρακαλούμε να ελέγχετε αυτούς τους Όρους Πώλησης προσεκτικά για να βεβαιώνεστε, ότι έχετε κατανοήσει τους όρους που θα ισχύουν εκείνη τη στιγμή. 

Αυτοί οι όροι, καθώς και κάθε σύμβαση μεταξύ εμάς και εσάς, είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι εικόνες των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Παρά το γεγονός, ότι έχουμε καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσουμε τα χρώματα με ακρίβεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, ότι η εμφάνιση των χρωμάτων στην οθόνη του υπολογιστή σας ανταποκρίνεται με ακρίβεια στο χρώμα των προϊόντων. Τα προϊόντα σας μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες αυτές.

Η συσκευασία των προϊόντων μπορεί να διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα από την Ιστοσελίδα μας, μόνον εφόσον είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Προμηθεύουμε προϊόντα μόνον για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε προϊόν για οποιοδήποτε εμπορικό, επιχειρηματικό ή μεταπωλητικό σκοπό.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Οι σελίδες αγοράς μας θα σας καθοδηγήσουν στα βήματα που πρέπει να ληφθούν, για να δώσετε την Παραγγελία μας. Η Διαδικασία Παραγγελίας σας επιτρέπει να ελέγχετε και να τροποποιήσετε τυχόν λάθη πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας σε εμάς. Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε και να ελέγξετε την παραγγελία σας σε κάθε σελίδα της διαδικασίας Παραγγελίας.

Η Παραγγελία σας συνιστά μία προσφορά προς εμάς να αγοράσετε το προϊόν που έχετε επιλέξει. Όλες οι Παραγγελίες υπόκεινται στη διαθεσιμότητα των σχετικών προϊόντων καθώς και στην αποδοχή τους από εμάς. Θα σας στείλουμε ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωρίζοντας την παραλαβή της Παραγγελίας σας. Παρακαλώ, σημειώστε, ότι αυτό δεν σημαίνει, ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή από εμάς. Η σύμβαση για την αγορά του προϊόντος συνάπτεται, με την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει, ότι η Παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή.

Αν δεν είμαστε σε θέση να σας προμηθεύσουμε ένα προϊόν, για παράδειγμα, επειδή το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο ή δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή επειδή δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ζητούμενη από εσάς ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας.


ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η τιμή ενός προϊόντος είναι αυτή που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας, εκτός από την περίπτωση προφανούς σφάλματος. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε, ότι όλες οι τιμές στην Ιστοσελίδα μας είναι ακριβείς, αλλά ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Αν ανακαλύψουμε ένα λάθος στην τιμή ενός προϊόντος που έχετε παραγγείλει πριν από την σύναψη της Σύμβασης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο των παρόντων Όρων Πώλησης,  θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα της επανεπιβεβαίωσης της Παραγγελίας σας στη σωστή τιμή ή την ακύρωσή της. Εάν ακυρώσετε, καμία πληρωμή δεν θα λάβει χώρα από την κάρτα σας.

Οι τιμές που εμφανίζονται περιλαμβάνουν οποιασδήποτε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας προβλέπεται.

Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος της παράδοσης.

Δεχόμαστε την πληρωμή με τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Πιστωτική / Χρεωστική κάρτα
  • Τραπεζική κατάθεση
  • PayPal

Η πληρωμή θα χρεωθεί από το λογαριασμό σας, όταν μια παραγγελία έχει δοθεί.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε, ότι η πιστωτική / χρεωστική σας κάρτα ή ο λογαριασμός PayPal που χρησιμοποιείτε είναι δικός σας. Όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών / χρεωστικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και σε έγκριση από τον εκδότη της κάρτας. Εάν ο εκδότης της κάρτας σας αρνείται να εγκρίνει την πληρωμή, δεν θα δεχτούμε την Παραγγελία σας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση, και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι, εάν ο εκδότης της κάρτας ή η τράπεζα σας χρεώσει για την επεξεργασία από μέρους μας της πιστωτικής / χρεωστικής σας κάρτας πληρωμής, αναφορικά με την Παραγγελία σας.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δεχόμαστε παραγγελίες για παράδοση στη χώρα κατοικίας σας και μόνον.

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται με courier. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται μόνο σε μία διεύθυνση παράδοσης που ταιριάζει με την καταχωρημένη διεύθυνση τιμολόγησης του κατόχου της κάρτας.

Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την Παραγγελία σας εντός της εκτιμώμενης ημερομηνίας παράδοσης που αναφέρεται στο επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ημερομηνία παράδοσης είναι συνήθως εντός μίας έως τριών εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που η Παραγγελία σας έχει αποσταλεί, ενώ η μέγιστη περίοδος παράδοσης για οποιαδήποτε περιοχή για την αποστολή προϊόντων είναι επτά ημέρες. Αν δεν είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την Παραγγελία σας μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας δώσουμε μια νέα εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης. Υπό τις συνθήκες αυτές, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την Παραγγελία και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, εάν: (α) θα έχουμε αρνηθεί να παραδώσουμε το προϊόν (β) η παράδοση εντός της προθεσμίας παράδοσης ήταν αναγκαία (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις) ή (γ) μας είπατε προτού αποδεχθούμε την Παραγγελία σας, ότι η παράδοση εντός της προθεσμίας παράδοσης ήταν αναγκαία. Εάν δεν επιθυμείτε (ή δεν δικαιούστε να) ακυρώσετε την Παραγγελία σας αμέσως, τότε μπορείτε να μας δώσετε μια νέα προθεσμία για την παράδοση, η οποία πρέπει να είναι εύλογη, και μπορείτε να ακυρώσετε την Παραγγελία σας, αν δεν τηρήσουμε την νέα προθεσμία.

Από τη στιγμή που το προϊόν παραδίδεται σε εσάς (ή σε πρόσωπο που καθορίζεται από εσάς να παραλάβει το προϊόν εκ μέρους σας), είστε υπεύθυνοι για αυτό. Αποκτάτε την κυριότητα του προϊόντος από τη στιγμή που έχουμε λάβει την πλήρη πληρωμή του, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών παράδοσης.

Θέλουμε να είστε ευχαριστημένοι με την αγορά σας από εμάς. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το προϊόν για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα Υποστήριξης στο https://oebesa.gr/support το συντομότερο δυνατόν.


ΑΚΥΡΩΣΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόν αγοράζετε. Αυτά περιλαμβάνουν:

ότι οποιαδήποτε προϊόν που προμηθεύεστε από εμάς θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας, κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό του, και θα είναι σύμφωνο με κάθε περιγραφή που δίνεται στην Ιστοσελίδα μας,

συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα, εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό, και

το δικαίωμα να ακυρώσετε οποιαδήποτε σύμβαση χωρίς μνεία του λόγου εντός 7 ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη ημέρα της παραλαβής του προϊόντος, και να λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, ακόμη και αν το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό. Το δικαίωμα αυτό υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις (βλέπε «Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων" παρακάτω).